You are here: Home Metodika

Metodika

E-mail Tlačiť PDF

Postup výstrelu:

1. pripraviť luk
2.
- a) uložiť prednú ruku
- b) uložiť zadnú ruku
- c) prednatiahnuť
3.
- a) vyrotovať kolená
- b) stiahnuť a napnúť bruchu
- c) predkloniť sa
- d) uložiť hlavu
4. zodvihnúť luk
- a) zatlačiť ramená dole
- b) pocitovo skontrolovať postoj
- c) vyrotovať rameno a predlaktie prednej ruky
- d) vyrotovať prsty a zápästie zadnej ruky
5. roztiahnuť luk
6. ukotviť
7. dotiahnuť
8. vystreliť so zatiahnutím zadnej lopatky pod prednú (zadná ruka dozadu), prednou rukou tlačiť luk priamo do terča
9. zostať mieriť ešte sekundu po vystrelení bez spustenia rúk