You are here: Home Súťaže Členovia SLZ a SLA
E-mail Tlačiť PDF

Členstvo v SLZ ( slovenskom lukostreleckom zväze)

 Výhody pre jednotlivca:
  Strelec má možnosť zúčastňovať sa na pretekoch so statusom Slovenského pohára a Majstrovstiev slovenska. Po stupienkovom umiestnení na týchto súťažiach može strelec štartovať  na medzinárodných podujatiach.

 
Podmienky vsupu do SLZ:

  1.) Vyplnenie prihlášky, v ktorej je potrebné uviesť meno, priezvisko, dátum narodenia, divíziu, kategóriu. V prípade členstva v registrovanom klube v SLZ treba tieto údaje nahlásiť svojmu klubu a požiadať ich o odoslanie prihlášky na SLZ. V prípade individuálneho členstva, musí vypísanie a odoslanie prihlášky urobiť jednotlivec.
  2.) Zaplatenie registračného poplatku na rok. V prípade členstva v registrovanom klube v SLZ treba svojmu klubu zaplatiť 12,-€ a požiadať ich o odoslanie na SLZ. V prípade individuálneho členstva, musí platbu vo výške 20,-€ uskutočniť jednotlivec.
  3.) Vypísanie a podpísanie tlačiva so súhlasom o spracovaní osobných údajov. Toto tlačivo je osobitné pre dospelých a pre neplnoletú mládež.

Všetky potrebné dokumenty nájdete na stránke http://archerysvk.sk/index.php/informacie-pre-kluby-a-oddiely.

 
Členovia SLZ z klubu LukostrelecBB:

 P.č. / Meno                                 / Rok narodenia / Klub /     Číslo licencie / Kategória

1 BELIČKA Hugo 2001 Lukostrelec BB 1345 starší žiaci
2 BUKOVÁ Daniela 2004 Lukostrelec BB 1459 mladší žiaci
3 BUKOVÁ Jana 1976 Lukostrelec BB 1486 dospelí
4 BUKOVÝ Filip 2000 Lukostrelec BB 1297 starší žiaci
5 BURIAN Filip 2001 Lukostrelec BB 1161 starší žiaci
6 DÁVID Alex 2003 Lukostrelec BB 1341 mladší žiaci
7 DLHOŠ Pavol Oliver 1998 Lukostrelec BB 1160 kadeti
8 DOBIŠ Róbert 1972 Lukostrelec BB 1156 dospelí
9 DURAY Daniel Július 2003 Lukostrelec BB 1498 mladší žiaci
10 GÁBOR Miroslav 2002 Lukostrelec BB 1461 starší žiaci
11 GAZDÍK Slavomír 1971 Lukostrelec BB 1492 dospelí
12 GUROVÁ Diana 1990 Lukostrelec BB 1158 dospelí
13 HANZELOVÁ Júlia 2003 Lukostrelec BB 1487 mladší žiaci
14 HOLKA Peter 2004 Lukostrelec BB 1531 mladší žiaci
15 HUPKA Viktor 1981 Lukostrelec BB 1493 dospelí
16 JASNÝ Martin 1998 Lukostrelec BB 1164 kadeti
17 KAŇA Peter 1961 Lukostrelec BB 1155 veteráni
18 KARCEL Peter 1983 Lukostrelec BB 1112 dospelí
19 KLUČIAROVÁ Simona 1990 Lukostrelec BB 1298 dospelí
20 KNIŽKA Ján 1975 Lukostrelec BB 1356 dospelí
21 KNIŽKOVÁ Tereza 2005 Lukostrelec BB 1496 chrobáci
22 KUBIŠOVÁ Barbora 2002 Lukostrelec BB 1144 starší žiaci
23 KUNDRATA Adam 2001 Lukostrelec BB 1295 starší žiaci
24 KURACINA Jakub 2007 Lukostrelec BB 1494 chrobáci
25 KURACINOVÁ Lucia 2004 Lukostrelec BB 1495 mladší žiaci
26 MALA Matej 2005 Lukostrelec BB 1462 chrobáci
27 MICHELÍK Jonatan 2001 Lukostrelec BB 1296 starší žiaci
28 MORAVČÍK Marián 1985 Lukostrelec BB 1115 dospelí
29 MÚČKA Jaroslav 1989 Lukostrelec BB 1256 dospelí
30 NERADNÝ Max 2001 Lukostrelec BB 1346 starší žiaci
31 PANTLÍK Jozef 1992 Lukostrelec BB 1515 dospelí
32 PEŤKO Matúš 2004 Lukostrelec BB 1497 mladší žiaci
33 RAKYTA Martin 2004 Lukostrelec BB 1530 mladší žiaci
34 REDLINGER Leo 2004 Lukostrelec BB 1460 mladší žiaci
35 REPKA Ján 1999 Lukostrelec BB 1463 kadeti
36 SCHNEIDER Leo 2005 Lukostrelec BB 1490 chrobáci
37 SCHNEIDEROVÁ Vera 2003 Lukostrelec BB 1491 mladší žiaci
38 STYK Ľubomír 1979 Lukostrelec BB 1116 dospelí
39 ŠALAMÚN Matúš 2001 Lukostrelec BB 1529 starší žiaci
40 ŠIMO Andrej 2001 Lukostrelec BB 1499 starší žiaci
41 ŠTEFKOVIČ Ivan 1994 Lukostrelec BB 1528 dospelí
42 ŠULAJOVÁ Katarína 1991 Lukostrelec BB 1500 dospelí
43 VAJDOVÁ Daniela 2001 Lukostrelec BB 1340 starší žiaci
44 VAJSOVÁ Ingrid 1975 Lukostrelec BB 1344 dospelí
45 VALACH Peter 1972 Lukostrelec BB 1488 dospelí
46 ŽILÁKOVÁ Martina 1974 Lukostrelec BB 1489 dospelí

 

 
Členstvo v SLA ( slovenskej lukostreleckej asociácii)

 Výhody pre jednotlivca:
  Strelec má možnosť zúčastňovať sa na pretekoch so statusom GP. Po stupienkovom umiestnení na týchto súťažiach može strelec štartovať  na medzinárodných podujatiach IFAA.

 
Podmienky vsupu do SLA:

  1.) Vyplnenie prihlášky, v ktorej je potrebné uviesť meno, priezvisko, dátum narodenia, divíziu, kategóriu. V prípade členstva v registrovanom klube v SLA treba tieto údaje nahlásiť svojmu klubu a požiadať ich o odoslanie prihlášky na SLA. V prípade individuálneho členstva, musí vypísanie a odoslanie prihlášky urobiť jednotlivec.
  2.) Zaplatenie registračného poplatku na rok. Pre strelcov registrovaných v SLZ vo veku 12-99 rokov je tento poplatok 6,- €, pre deti do 11 rokov 2,- €. Pre nečlenov SLZ je to 12,- € pre dospelých a 6,- € pre mládež 12 -16 rokov a 2,-€ pre deti menej ako 11 rokov.
  3.) Vypísanie a podpísanie tlačiva so súhlasom o spracovaní osobných údajov. Toto tlačivo je osobitné pre dospelých a pre neplnoletú mládež.

Všetky potrebné dokumenty nájdete na stránke http://www.archery3d.sk/index.php?go=oznamy.

 
Členovia SLA z klubu LukostrelecBB:

Jaroslav Múčka         SVK0533     PBHB          MUZI
Marián Moravčík       SVK0662      TRLB; BB     MUZI
Daniela Vajdová      SVK0669      BB              KADET
Ján Knižka              SVK0843      TRLB; BB     MUZI
Tereza Knižková      SVK0844      TRLB; BB     DETI
Simona Klučiarová    SVK0872      BB             ZENY
Filip Bukový            SVK0873      OL             JUNIOR
Filip Burian             SVK0874      BB             JUNIOR
Martin Jasny           SVK0875      BB             JUNIOR
Pavol Oliver Dlhoš   SVK0876      BB             JUNIOR
Max Neradny          SVK0877      OL             JUNIOR
Robert Dobiš          SVK0878      HU             MUZI
Barbora Kubišová    SVK0879      OL             JUNIOR
Daniela Buková       SVK0880      BB             DETI
Jan Repka              SVK0881      BB             JUNIOR
Miroslav Gabor       SVK0882       BB             JUNIOR
Leo Redlinger         SVK0883      BB             DETI
Matej Mala            SVK0884       BB             DETI
Peter Valach          SVK0885      BB              MUZI
Andrej Šimo           SVK0886      OL             JUNIOR
Lubomír Styk          SVK0887      BB             MUZI
Slavomír Gazdík      SVK0889     OL; BB       MUZI
Peter Karcel           SVK0890     TRLB          MUZI
Viktor Hupka          SVK0891     HU; CU       MUZI
Viera Schneiderová SVK0892      BB              DETI
Leo Schneider        SVK0893      BB              DETI
Matuš Peťko          SVK0894      OL              DETI
Hugo Belička         SVK0895      OL              JUNIOR
Posledná úprava ( Nedeľa, 10 Máj 2015 )