Tlačiť

Slovenský pohár v halovej lukostreľbe:

1. kolo SP - Pohár starostu obce Viničné - 1.kolo, Viničné, 14.12.2014
Pretekári:   Kaňa (OL,M-498), Kaňa (HL,V-433), Bullová (HL,Ž-172), Jasný (HL,K-462), Dlhoš (HL,K-412), Kundrata (HL,SŽ-467), Michelík (HL,SŽ-420), Bukový (HL,SŽ-407), Burian (HL,SŽ-367), Karcel (DL,M-497)
Tréner:   Marián Moravčík

Holý luk, veteráni:
1. Peter Kaňa

Holý luk, kadeti:
2. Martin Jasný
3. Pavol Oliver Dlhoš

Holý luk, starší žiaci:
1. Adam Kundrata
2. Jonatan Michelík
3. Filip Bukový

Dlhý luk, muži:
2. Peter Karcel

Konečné výsledky ... klikni TU!

 
2. kolo SP - Memoriál Karola Noskoviča, Viničné, 18.1.2014
Pretekári:   Kaňa (OL,M-444), Styk (HL,M-453), Ponický (HL,M-381), Pastorek (HL,M-271), Klučiarová (HL,Ž-328), Gurová (HL,Ž-159), Jasný (HL,K-446), Dlhoš (HL,K-372), Michelík (HL,SŽ-450), Kundrata (HL,SŽ-407)
Tréner:   Diana Gurová

Holý luk, kadeti:
1. Pavol Oliver Dlhoš
3. Martin Jasný

Holý luk, starší žiaci:
1. Jonatan Michelík

Výsledky po kvalifikácii....klikni TU!
Konečné výsledky ... klikni TU!

 

3. kolo SP - Cena Slávie Právnik, Bratislava, 2.2.2014
Pretekári:   Kaňa (OL,M-465), Dlhoš (OL,K-374), Jasný (HL,K-477)

Olympijský luk, kadeti:
2. Pavol Oliver Dlhoš

Holý luk, kadeti:
2. Martin Jasný

Konečné výsledky ... klikni TU!

 

4. kolo SP - Bystrický pohár, Banská Bystrica, 8.2.2014
Pretekári: Kaňa (OL,M-507),  Maďar (OL,M-496), Podobová (OL,Ž-432), Dlhoš (OL,K-376), Jasný (OL,K-213), Kapustová (KL,SŽ-409), Karcel (HL.M-429), Pastorek (HL,M-177), Klučiarová (HL,Ž-336), Bullová (HL,Ž-315), Gurová (HL,Ž-270), Vajsová (HL,Ž-213), Dlhoš (HL,K-493), Jasný (HL,K-394), Michelík (HL,SŽ-446), Bukový (HL,SŽ-446), Vajdová (HL,SŽ-384), Burian (HL,SŽ-339), Kundrata (HL,SŽ-154), Neradný (HL,SŽ-), Dávid (HL,MŽ-467), Zagari (HL,CH-467), Dávidová (HL,CH-340)
Tréner:   Simona Klučiarová

Olympijský luk, kadeti:
2. Pavol Oliver Dlhoš
3. Martin Jasný

Kladkový luk, starší žiaci:
1. Kristína Kapustová

Holý luk, kadeti:
1. Pavol Oliver Dlhoš
3. Martin Jasný

Holý luk, starší žiaci:
2. Jonatan Michelík
3. Filip Bukový

Holý luk, chrobáci:
2. Frančesko Zagari

Konečné výsledky ... klikni TU!

 

5. kolo SP - Pohár starostu obce Viničné - 2.kolo, Viničné, 22.2.2014
Pretekári:   Kapustvá (KL,SŽ-420), Ľubomír Styk (HL,M-413), Dlhoš (HL,K-480), Jasný (HL,K-429), Michelík (HL,SŽ-424), Bukový (HL,SŽ-398),  Burian (HL,SŽ-342), Vajdová (HL,SŽ-319), Neradný (HL,SŽ-301), Kundrata (HL,SŽ-157), Dávid (HL,MŽ-439),  Dávidová (HL,CH-357)
Tréner:   Marián Moravčík

Kladkový luk, starší žiaci:
2. Kristína Kapustová
 

Holý luk, kadeti:
1. Pavol Oliver Dlhoš
3. Martin Jasný

Holý luk, starší žiaci:
1. Jonatan Michelík
2. Filip Bukový

Konečné výsledky ... klikni TU!

 

6. kolo SP - Kežmarská halová, Kežmarok, 9.3.2014
Pretekári:   Kaňa (OL,M-518), Podobová (OL,Ž-448), Kapustová (KL,SŽ-449), Styk (HL,M-410), Knižka (HL,M-381), Bullová (HL,Ž-337), Jasný (HL,K-485), Dlhoš (HL,K-446), Bukový (HL,SŽ-452), Michelík (HL,SŽ-436), Vajdová (HL,SŽ-354), Belička (HL,SŽ-328), Neradný (HL,SŽ-301), Dávid (HL,MŽ-518), Plintovič (HL,MŽ-470), Zagari (HL,CH-396), Dávidová (HL,CH-389)
Tréner:   Marián Moravčík

Kladkový luk, starší žiaci:
2. Kristína Kapustová
 

Holý luk, kadeti:
1. Martin Jasný
2. Pavol Oliver Dlhoš

Holý luk, starší žiaci:
2. Filip Bukový

Holý luk, chrobáci:
2. Frančesko Zagari

Konečné výsledky ... klikni TU!

 

7. kolo SP - Liptovská halová, Liptovský Mikuláš, 22.3.2014
Pretekári:   Kaňa (OL,M-532), Podobová (OL,Ž-406), Vajsová (LB,Ž-336), Styk (HL,M-342), Bullová (HL,Ž-344), Jasný (HL,K-476), Dlhoš (HL,K-414), Michelík (HL,SŽ-453), Bukový (HL,SŽ-448), Vajdová (HL,SŽ-361), Burian (HL,SŽ-250), Kundrata (HL,SŽ-169), Dávid (HL,MŽ-494), Zagari (HL,CH-452), Dávidová (HL,CH-403)
Tréner:   Marián Moravčík

Holý luk, kadeti:
3. Eva Bullová

Holý luk, kadeti:
1. Martin Jasný
2. Pavol Oliver Dlhoš

Holý luk, starší žiaci:
1. Jonatan Michelík
3. Filip Bukový

Holý luk, chrobáci:
3. Frančesko Zagari

Konečné výsledky ... klikni TU!

 

Konečné výsledky Slovenského pohára v halovej lukostreľbe:

Longbow, muži:
3. Peter Karcel

Kladkový luk, starší žiaci:
2. Kristína Kapustová

Holý luk, kadeti:
1. Pavol Oliver Dlhoš
3. Martin Jasný

Holý luk, starší žiaci:
1. Jonatan Michelík
2. Filip Bukový

Konečné výsledky ... klikni TU!

 

 

Výsledky z majstrovstiev Slovenska:

 

Pretekári:   Kaňa (OL,M-537), Podobová (OL,Ž-490), Jasný (HL,K-471), Dlhoš (HL,K-503), Michelík (HL,SŽ-370), Bukový (HL,SŽ-509), Vajdová (HL,SŽ-333), Zagari (HL,CH-501),
Tréner:   Tomáš Maďar

Kladkový luk, starší žiaci:
2. Kristína Kapustová

Holý luk, kadeti:
2. Pavol Oliver Dlhoš
3. Martin Jasný

Holý luk, starší žiaci:
1. Filip Bukový

Konečné výsledky Dospelí ... klikni TU!
Konečné výsledky Mládež ... klikni TU!

 

 

Slovenský pohár v terčovej lukostreľbe:

 

1. kolo SP - Pohár starostu obce Viničné - Viničné, 26.-27.4.2014

Pretekári:   Kaňa (OL,M-516)
Tréner:   -

Konečné výsledky KVALIFIKÁCIA ... klikni TU!
Konečné výsledky po ELIMINÁCII ... klikni TU!

 

3. kolo SP - Carpaty Cup - Jasov, 14.-15.6.2014

Pretekári:   Kaňa (OL,M-523), Jasný (HL,K-455), Dlhoš (HL,K-373), Neradný (HL,SŽ-449), Burian (HL,SŽ-211)
Tréner:   Marián Moravčík

 Holý luk, starší žiaci:
3. Max neradný

Holý luk, kadeti:
2. Martin Jasný
3. Pavol Oliver Dlhoš

Konečné výsledky KVALIFIKÁCIA ... klikni TU!
Konečné výsledky po ELIMINÁCII ... klikni TU!

 

5. kolo SP - Liptovský pohár - Liptovský Mikuláš, 16.-17.8.2014

Pretekári:   Kaňa (OL,M-526), Knižka (HL,M-525), Jasný (HL,K-479), Dlhoš (HL,K-420)
Tréner:   Marián Moravčík

Holý luk, kadeti:
1. Martin Jasný
2. Pavol Oliver Dlhoš

Holý luk, muži:
1. Ján Knižka

Konečné výsledky KVALIFIKÁCIA ... klikni TU!
Konečné výsledky po ELIMINÁCII ... klikni TU!

 

Konečné poradie SP v terčovej lukostreľbe 2014

Pretekári:   Peter Kaňa (OL,M-13.miesto), Max Neradný (HL,SŽ-7.miesto), Filip Burian (HL,SŽ-10.miesto), Martin Jasný (HL,K-2.miesto), Pavol Dlhoš (HL,K-4.miesto), Ján Knižka (HL,M-4.miesto)

Konečné výsledky ... klikni TU!

 

Majstrovstvá Slovenska v terčovej lukostreľbe 2014

Pretekári:   Peter Kaňa (OL,M-485) 25.miesto, Ján Knižka (HL,M-607), 5.miesto, Martin Jasný (HL,K-428) 2.miesto

Konečné výsledky DOSPELÍ ... klikni TU!
Konečné výsledky MLÁDEŽ ... klikni TU!

 

 

Slovenský pohár v 3D lukostreľbe:

 

2. kolo SP - Bienska Dolina - Bienska Dolina, 3.5.2014

Pretekári:   Peter Karcel (LB,M-289)
Tréner:   -

Longbow, muži:
3. Peter Karcel

Konečné výsledky ... klikni TU!

 

Konečné poradie SP v 3D lukostreľbe 2014

Pretekári:   Peter Karcel (LB-7.miesto)

Konečné výsledky ... klikni TU!

 

 

 

Stredoslovenský pohár v 3D lukostreľbe

 

3.kolo SSP - Banská Bystrica - Králiky 17.5.2014

Pretekári: Styk (BB,M-306), Knižka (BB,M-299), Valach (BB,M-229), Ľ.Dávid (BB,M-173), Brašeň (BB,M-172), V.Dávid (BB,M-158), Dávidová (BB,Ž-79), Bullová (BB,J-243), Bukový (BB,Deti-311), Michelík (BB,Deti-294), Vajdová (BB,Deti-278), Burian (BB,Deti-231), A.Dávid (BB,Mini-233), K.Dávidová (BB, Mini-174), Karcel (TRLB,M-222), Vajsová (TRLB,Ž-152), Múčka (PBHB,M-147)

BB, muži:
2. Ľubomír Styk
3. Ján Knižka

BB, ženy:
1. Miriam Dávidová

BB, juniori:
1. Eva Bullová

BB, deti:
1. Filip Bukový
2. Jonatan Michelík
3. Daniela Vajdová

BB, mini:
1. Alex Dávid
2. Korrin Dávidová

TRLB, muži:
2. Peter Karcel

TRLB, ženy:
2. Ingrid Vajsová

Konečné výsledky ... klikni TU!

 

4.kolo SSP - Divín 31.5.2014

Pretekári: Knižka (BB,M-254), Valach (BB,M-173), Žiláková (BB,Ž-170), Mišurová (BB,Ž-149)

BB, muži:
2. Ján Knižka

BB, ženy:
1. Martina Žiláková
2. Martina Mišurová

Konečné výsledky ... klikni TU!

 

 

6.kolo SSP - Dobšiná, 9.8.2014

Pretekári: Knižka (BB,M-267), Valach (BB,M-217), Mišurová (BB,Ž-159), Z. Valachová (BB,Mini-115)

BB, muži:
1. Ján Knižka

BB, ženy:
3. Martina Mišurová

BB, mini:
1. Zina Valachová

Konečné výsledky ... klikni TU!

 

 

Konečné poradie SSP 3D:

Pretekári: A.Dávid 2.miesto, Z.Valachová 3.miesto, K.Dávidová 4.miesto, Vajsová 3.miesto, Múčka 8.miesto, Knižka 4.miesto, Valach 6.miesto, Styk 8.miesto, Brašeň 14.miesto, Ľ.Dávid 15.miesto, V.Dávid 16.miesto, Mišurová 1.miesto, Dávidová 2.miesto, Žiláková 4.miesto, Bullová 2.miesto, Bukový 1.miesto, Michelík 3.miesto, Vajdová 4.miesto, Burian 6.miesto. Karcel 2.miesto

Konečné výsledky ... klikni TU!

 

 

Posledná úprava ( Streda, 24 September 2014 )