Zápisnice SLZ

Tlačiť

Zápisnica zo zasadnutia SLZ z 14.9.2014

1 .Privítanie
2. Zhodnotenie zahraničných výjazdov,
3. Systém nominácie na Európske hry v Baku, na OH v Riu
4. Doriešiť situáciu s „rcherz“ - výsledkové listiny, extraliga
5. Sústredenie mládeže
6. Školenie a skúšky rozhodcov
7. Kalendár a súťaže na rok 2015,
8. Program reprezentácie a limity
9. Stretnutie predsedov klubov s predsedníctvom
10. Najlepší lukostrelec roka 2014

Celá zápisnica v pdf ... klikni TU!

 

Zápisnica zo zasadnutia SLZ z 21.1.2014

1 .Privítanie
2. Zmena v zložení P SLZ
3. Informácia o priebehu valného zhromaždenia SOV
4. Spolupráca so SLA 3D (registrácia, súťaže SP 3D 2014, ...)
5. Zmeny v dodatku súťažného poriadku 2014
6. Nominácia na MS v halovej lukostreľbe
7. Spolupráca s rcherz.com
8. Rôzne

Celá zápisnica v pdf ... klikni TU!

 
Zápisnica zo zasadnutia SLZ z 8.10.2013

1. Privítanie
2. Informácia z 50.WA kongresu
3. Riešenie nevhodného správania sa členov LO TJ Jasov - pozvaný predseda LO
4. Stretnutie predsedov klubov s predsedníctvom SLZ
5. Vyhlásenie najlepšieho športovca roka,
6. Školenie rozhodcov I. triedy a seminár
7. Čerpanie dotácie na rok 2013 – stav rozpočtu
8. Rôzne

Celá zápisnica v pdf ... klikni TU!

 
Zápisnica zo zasadnutia SLZ z 1.8.2013

1. Privítanie, poďakovanie
2. Stav členskej základne
3. Návrh úpravy rozpočtu
4. Vyhodnotenie reprezentačných výjazdov
5. Plán reprezentačných výjazdov
WC Wroclaw, ME 3D, MS Antalya, MS juniorov Wuxi,
6. Školenie rozhodcov I. triedy
7. Rôzne

Celá zápisnica v pdf ... klikni TU!

 
Zápisnica zo zasadnutia SLZ z 24.4.2013

1. Privítanie
2. Stav členskej základne k 31.3.2013
3. Informácia z VZ Konfederácie športových zväzov
4. Čerpanie dotácie a návrh rozpočtu na rok 2013
5. SGC 2013
6. Plán reprezentačných výjazdov na rok 2013
7. Sústredenie mládeže – informácie o príprave
8. 1.kolo EJC Slovinsko
9. Schválenie účtovnej uzávierky za rok 2012
10. Rôzne

Celá zápisnica v pdf ... klikni TU!

 
Zápisnica zo zasadnutia SLZ z 6.2.2013

1. Privítanie
2. Informácia o čerpaní dotácií za rok 2012
3. Informácia o podaní žiadosti na dotácie 2013
4. Návrh reprezentačných výjazdov na rok 2013
5. Plán prípravy pre OH 2016
6. Stav FITA ocenení k 31.12.2012
7. Pozitívny dopingový nález
8. Plán mediálnych a marketingových aktivít
9. Rôzne

Celá zápisnica v pdf ... klikni TU!

 
Správa o hospodárení SLZ 2009-2012

Celá správa o hospodárení v pdf ... klikni TU!

 
Zápisnica zo zasadnutia SLZ z 26.9.2012

1. Privítanie
2. Zmeny v zložení P SLZ
3. Riešenie sťažnosti Ondreja Jánošíka
4. Čerpanie rozpočtu SLZ
5. Sústredenie mládeže
6. Dodatok Súťažného poriadku pre rok 2013
7. Informačný systém
8. Dôležité termíny
9. Rôzne

Celá zápisnica v pdf ... klikni TU!

 
Zápisnica zo zasadnutia SLZ z 1.8.2012

1. Privítanie
2. Zmeny v zloženi P SLZ. M. Bojcún - IFAA, J. Lauko - ŠTK namiesto O. Bagara)
3. Vyhodnotenie reprezentačného sústredenia a výjazdu juniorov na ME
4. Zmeny v rozpočte SLZ
5. Sústredenie mládeže a Dunajský pohár
6. Príprava reprezentačných výjazdov MS terénna a ME 3D
7. Informačný systém – zmluva, súhlas so spracovaním osobných údajov
8. Rôzne

Celá zápisnica v pdf ... klikni TU!
 

Zápisnica zo zasadnutia SLZ z 13.6.2012

1. Privítanie
2. Dlhodobé súťaže (Slovenská lukostrelecká liga, Extraliga)
3. Vyhodnotenie reprezentačných výjazdov
4. Úpravy rozpočtu
5. Reprezentačné výjazdy a sústredenia
6. Používanie loga SLZ
7. Rôzne

Celá zápisnica v pdf ... klikni TU!

Posledná úprava ( Streda, 24 September 2014 )